Vertigo Experts
Expert op het gebied van Duizeligheid, Evenwicht en Balans
 
 
 

Werkwijze regulier

Voor de reguliere fysio-manueeltherapeutische behandelingen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden met uw hulpvraag of uiteraard via uw huisarts. U wordt gezien voor een uitgebreide intake, waarna een persoonlijk behandelplan met u wordt samengesteld. Onze behandelingen zijn er op gericht dat u zelf controle kunt krijgen op uw klachten. Onze begeleiding is in de regel kort en intensief.

Onze behandelingen bestaan uit een combinatie van de reguliere fysio-manueeltherapeutische technieken en innovatieve technieken gericht vestibulaire desensitisatie.  

Werkwijze Vestibulaire Desensitisatie Training

Vanwege het specialistische klachtenprovocerende karakter van deze behandelingen en de integrale medisch-specialistische analyse die vooraf nodig is, kunnen wij u voor deze behandelingen in behandeling nemen als u verwezen bent door een medisch specialist (bijvoorbeeld door de revalidatiegeneeskundige solistenpraktijk van dr. A. Mert).

Vestibulaire Desensitisatie-Training

Vestibulaire desensitisatie-training (het ongevoelig maken voor bewegingen die duizeligheid veroorzaken) is een techniek die al meerdere decennia bestaat. Het is pas sinds pakweg een kleine tien jaar dat het zijn weg begint te vinden binnen de gezondheidszorg. Aanvankelijk gebeurde dit in de medisch-specialistische zorg (bijvoorbeeld in het militair revalidatiecentrum in Doorn), maar met voortschrijden van de techniek wordt deze oplossing steeds gebruiksvriendelijker en daarmee ook toegankelijker voor de eerste lijn.

Mocht u in aanmerking komen voor deze training voor uw klachten, zullen wij altijd eerst twee sessies voorstellen, zodat u zelf kunt beoordelen of deze training bij u past, maar ook of en op welke vorm van training u het beste reageert.

Als daarna besloten wordt door te gaan, zullen wij nog minimaal 4 sessies aan u voorstellen in een frequentie van 2x/week. Als er verbetering bij u optreedt, worden de eerste verbeteringen in de regel dan al merkbaar. Na deze eerste zes behandelingen zal met u gekeken worden of het meerwaarde heeft verder te gaan. Na maximaal 12 sessies in totaal zullen wij de behandeling beëindigen, omdat dan in de regel het maximale effect bereikt zal zijn. 


Wat mag u aan klachten verwachten tijdens een training?

De training is intensief. U moet er rekening mee houden dat u waarschijnlijk duizelig en/of misselijk wordt van de training. In het begin kan u een desensitisatie training mogelijk misschien maar enkele minuten volhouden. De maximale prikkelduur is twaalf minuten. 

De training is erop gericht langzaam, een bepaald niveau van duizeligheid en/of misselijkheid uit te lokken. Daarna wordt de sessie gestaakt. 

U zult, als de behandeling aanslaat, binnen enkele sessies merken dat u de klachten veroorzakende prikkel steeds langer volhoudt. We zullen de moeilijkheidsgraad in de loop van uw trainingsperiode daarom langzaam blijven opvoeren. U zult zich waarschijnlijk na elke sessie duizelig en/of misselijk voelen, maar wel de dagen erna merken dat u uw dagelijkse activiteiten makkelijker volhoudt. Wij adviseren u om niet alleen naar deze behandelingen te komen, maar u te laten rijden.


Werkt de behandeling bij iedereen?

Geen enkele behandeling werkt bij iedereen. Dat is bij deze behandeling niet anders. Het lijkt erop dat een meerderheid van de patiënten daadwerkelijk langdurig minder klachten ervaart en beter kan functioneren.