Financiele informatie

Tarief


Manuele therapie

€ 60,-/ sessieFysiotherapie

€ 55,-/ sessie

Tarief

Vestibulaire Desensitisatie Training


2024 kost een volledige behandeling/training 1080,- euro, excl. intake (dus 90 euro per sessie)


Een behandeling voor uw duizeligheids- en evenwichtsklachten met behulp van Virtual Reality of de draaistoel is een intensieve behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd door een zeer ervaren therapeut en bestaat uit maximaal 12 sessies.


Geen Contract zorgverzekeraars


Onze praktijk heeft geen contract met zorgverzekeraars.

Fysio- en manueeltherapie worden deels vergoed uit de aanvullende verzekering. Vraag daarom altijd bij uw zorgverzekeraar na wat en hoeveel sessies u bij ongecontracteerde zorgaanbieders vergoed krijgt.

Wij willen u er wel op attenderen dat u zelf verantwoordelijk bent om de facturen aan ons te voldoen ongeacht de afspraken die u met uw zorgverzekering heeft.


De vergoeding per sessie is per verzekering verschillend en is goed om van te voren uit te zoeken. U bent zelf verantwoordelijk voor het declareren van de bij ons gemaakt kosten bij uw zorgverzekeraar.


unsplash